İçeriğe geç

2013 Takvimi

Takvim

Öğretmenlere Sesleniş

BİLNOT Bataryası El Kitabı (1. Baskı)

Karakaş, S. (2004). BİLNOT Bataryası El Kitabı: Nöropsikolojik Testler için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları (1. baskı). Ankara: Dizayn Ofset.

BİLNOT Bataryasına ilişkin araştırma ve geliştirme çalışmaları 2004 yılında yayınlanan bir kitapta yer almış; söz konusu testlerin El Kitabı olan bu eserde testlerin uygulama yönergeleri ve kayıt formları sunulmuş; testler için yürütülmüş olan güvenirlik (reliability) çalışmaları ile geçerlik (validity) çalışmaları açıklanmıştır. Bataryanın geçerlik ve güvenirlik çalışması, psikolojideki (özellikle deneysel psikoloji) yüksek lisans ve doktora tezleri ile nöroloji ve psikiyatrideki uzmanlık testleri kapsamında kullanılmış, diğer araştırmalar ulusal ve/veya  uluslararası kongrelerde sunulmuş, süreli yayınlarda yayınlanmıştır.

Karakaş, S. (2004). BİLNOT Bataryası El Kitabı: Nöropsikolojik Testler için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları (1. baskı). Ankara: Dizayn Ofset.

Günümüzde BİLNOT Bataryası testleri, diğerleri gibi tarafımdan veya danışmanlığım altında yapılmış 95 çalışmaya dayanmaktadır. Testlerle ilgili veri tabanının bu genişliği ülkemizde herhangi bir psikometrik araç için söz konusu olmamıştır. BİLNOT Bataryası testleri üzerindeki çalışmaların tarandığı ve değerlendirildiği güncelleme yayını aşağıda sunulmaktadır.

Karakaş, S. Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A., Baran, Z. (2008). Ülkemize standardizasyonu yapılmış nöropsikolojik testlerin ölçtüğü bilişsel süreçler: BİLNOT Bataryası testlerinde güncelleme (Bölüm 42). S. Karakaş (Ed.), Kognitif Nörobilimler. Ankara: MN Medikal & Nobel.

Prof. Dr. Sirel Karakaş © 2008-2012